Księża

Proboszcz parafii :

ks. Szymon Gołuchowski (2019 –

Proboszczowie dotychczasowi:

od 1925 r.:
ks. Jan Massalski (1925-28)
ks. Antoni Materny (1928-29)
ks. Leon Kuchta (1929-40)
ks. Walerian Bylka (VIII-X 1940)
ks. Antoni Chilomer (1940-45)
ks. Ignacy Drzazga (1945-49)
ks. Roman Pietrusiński (1949-66)
ks. Czesław Spyrzyński (1966-84)                                 ks. Stanisław Sikora (1984-90)
ks. Mirosław Henryk Siółko (1990- 2019)                 

Z parafii pochodzą:

ks. Stefan Opiela (1938)
ks. Czesław Ucieklak (1957)
ks. Stanisław Świątek (1960)
ks. Eugeniusz Lubiszewski (1965)
ks. Stanisław Mendakiewicz (1972)