Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 26.02 – 03.02.2024 r.

Poniedziałek 26.02.2024 r.                                                                                                                                                                                         Godz. 16.30 + Kacper Czesny – od rodz. Gruców                                                                                                                                             Godz. 16.30 + Zofie Madejską – od ucz. pogrz..                                                                                                                                                   Godz. 17.00 + Mirosława Plutę, Annę Czesława Lech                                                                                                                                         Godz. 17.00 + Zbigniewa Pasiekę – od sąsiadów z ul. Żareckiej                          

Wtorek 27.02.2024 r.                                                                                                                                                                                                 Godz. 16.30 + Andrzeja Białasa – od Barbary Dąbrowskiej z rodz.                                                                                                                      Godz. 16.30 + Igora Sarachmann – od rodz. Jakubczaków                                                                                                                                 Godz. 17.00 + Marię Chamerską – od Marioli i Edwarda Moskalików                                                                                                          Godz. 17.00 + Zofię Madejską – od rodz. Milkiewiczów

Środa 28.02.2024 r.                                                                                                                                                                                                 Godz. 16.30 + Zdzisława Jakubczaka – od kolegów Łukasza  z pracy: Witka, Roberta, Mateusza i Rafała                                              Godz. 17.00 + Annę Kozik – od KŻR Aleksandry Patrzałek    

Czwartek 29.02.2024 r.                                                                                                                                                                                                Godz. 16.30 + Marię Chamerską – od syna Dariusza z Weroniką i dziećmi                                                                                                Godz. 16.30    O zdrowie dla syna Adama                                                                                                                                                               Godz. 17.00 + Bożenę Marczyk – od wnuczka Andrzeja                                                                                                                                    Godz. 17.00 + Henryka Trybek – od Ireneusza Grzesiak z rodziną  Kozłów   

Piątek 01.03.2024r. Pamięć o żołnierzach niezłomnych;  I piątek  miesiąca                                                                                                 Godz. 16.00  + Stanisława Cybę – od sąsiadki Marianny Grzywna z rodz.                                                                                                           Godz. 16.00     W intencji zmarłych Żołnierzach Niezłomnych                                                                                                                             Godz. 17.00 + Zdzisława Podsiedlika – od Macieja Wojciechowskiego                                                                                                           Godz. 17.00 + Igora Sarachmann – od Anny z rodz.                 

Sobota 02.03.2024 r., I sobota miesiąca                                                                                                                                                              Godz. 07.00  Msza św. Wynagradzająca Niep. Sercu N.M.P.                                                                                                                           Godz. 14.00  Sakrament Chrztu                                                                                                                                                                           Godz. 16.30  O szczęśliwe rozwiązanie i błog. Boże dla rodziny                                                                                                                   Godz. 17.00 + Józefę Potaczała – od wnuka Rafała i prawnuków Kamila i Jana                                                                                                                                                                                                                              Godz. 17.00 + Henryka Trybek – od Anii i Alicji z rodzinami

NIEDZIELA 03.03.2024 R.                                                                                                                                                                                           Godz. 08.00 + Krzysztofa Grzywnę, Ryszrda Frukacza, Kazimiere i Tadeusza Rozpondek                                                                                Godz. 08.00   W intencji Macieja w 18 – te urodziny  – od babci

Godz. 09.30 + Zofię Nowak w 7 r. śm. i Zenona Nowaka

Godz. 11.30 + Gienona Szlęzaka – w r. śm. i Tomasza Szlęzaka                                                                                                                    Godz. 11.30 + Janinę Tabor i zm.z rodz. Czesnych – od rodz. Małaczek

Godz.16.00  Zbiorcza za zmarłych                                                                                                                                                                                 + Stanisława Cybę – od   rodz. Bednarków                                                                                                                                                                + Sebastiana Kubika – od rodz. Beśka                                                                                                                                                                        + Zdzisława Jakubczak – od rodz. Zembików i Struskich                                                                                                                                       + za dusze w czyśćcu cierpiące                                                                                                                                                                                   ++ Marcina Ranoszka, Mieczysławę Zasada, Stefana Jaskółę, Adelę Bilak, Tadeusza Nowak, Wandę Płatkowską, MarięSobańska, Ewę Sobczyk, Bogumiłę Dźwig,                                                                                                                                                                                    + za zmarłych z rodzin: –  Bojarskich: Stefanię, Mariannę, Stanisława, Jana, Bolesława, Wacława, Edwarda, Genowefe, Adasia, Mikołaja;                                                                                                                                                                                                                             – Poltachów: Helenę, Władysława, Katarzynę, Łukasza, Michała, Stefana;                                                                                                                                                                                                                               – Miedzińskich: Marię, Franciszka, Michała, Stanisława, Władysława;                                                                                                                   – Makowieckich: Józefa, Kazimierza, Barbarę, Stanisława, Zygmunta, Anię;                                                                                                         – Frukaczów: Piotra, Marię, Jana;                                                                                                                                                                                   – Desków: Józefę, Feliksa, Ryszarda, Władysława, Edwarda, Kazimierza, Jadzię;                                                                                                                                                                                                                                – Synowców: Feliksa, Stanisława, Jana, Jakuba.                                                                                                                                                      O Boże błog.dla rodzin: Frukaczów, Makowieckich, Nowaków, Kupisiewiczów, Jasińskich .

REKOLEKCJE   WIELKOPOSTENE  w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Janowie   03 -06 marzec 2024 rok.                          

Prowadzący ks. Jacek Michalewski proboszcz parafii pw.  Św. Stanisława bpa i męczennika w Częstochowie

NIEDZIELA  03.03.2024 r.                                                                                                                                                                                      Godz. 08.00  Janów – ogólna                                                                                                                                                                               Godz. 09.30   Piasek – ogólna                                                                                                                                                                                    Godz. 11.30   Janów dzieci kl. I – III                                                                                                                                                                       Godz. 15.30  Janów – Gorzkie Żale                                                                                                                                                                              Godz. 16.00  Janów – ogólna

Poniedziałek  –  Środa  /04-06 marzec2024r./                                                                                                                                                     Godz. 09.00 Janów – ogólna                                                                                                                                                                                  Godz. 15.00 Piasek – ogólna                                                                                                                                                                                     Godz. 16.00 Janów – dzieci kl. IV – VIII                                                                                                                                                                    Godz. 17.00 Janów – ogólna

DZIEŃ  SPOWIEDZI  – WTOREK  05 marzec 2024 r.                       

Godz. 08.30 Janów

Godz. 14.30  Piasek

Godz. 16.00  dzieci Janów

Godz. 16.30  Janów

Kapłani spowiadają do ostatniego penitenta i udają się  na swoje parafie.