15.07.1912 r. biskup Augustyn Łosiński erygował parafię, wydzielając jej terytorium z parafii w Złotym Potoku. Już w 1910 r. mieszkał tu wikariusz macierzystej parafii ks. Jan Bochenek, który  po powołaniu parafii w Janowie został też pierwszym
jej administratorem. W związku ze zniszczeniem kościoła w czasie I wojny światowej parafia dwukrotnie wracała pod zarząd proboszcza ze Złotego Potoku: od 1915 r. do 1916 r. oraz w latach 1919-20.

Pierwszy kościółek drewniany w Janowie został zbudowany w 1700 r. staraniem ks. Floriana Silnickiego, który za pomoc
przy rozplanowaniu miasteczka otrzymał od właściciela włókę ziemi w Janowie i na jej skraju postawił kościół. Od 1809 r.
dojeżdżał tu ksiądz ze Złotego Potoka.

W XIX w. kościół ten okazał się za mały na potrzeby duszpasterskie rozwijającego się miasteczka i dlatego w 1878 r. ks. Ludwik Janikowski pod pozorem remontu starego kościoła wybudował, obchodząc zakaz władz carskich, nową murowaną świątynię
przy wydatnej pomocy właścicieli Złotego Potoku.

 Kościół ten uroczyście poświęcił (konsekrował) 3.07.1878 r. biskup Tomasz Kuliński. Wtedy też rozebrano dawny drewniany kościółek. W nowej świątyni parafialnej Liturgia była sprawowana do pożaru, który strawił obiekt 8.12.1914 r. Z nabożeństwami przeniesiono się wówczas do tymczasowej kaplicy urządzonej w plebańskiej stodole.

W 1917 r. staraniem ks. Romana Pachelskiego wyremontowano prowizorycznie kościół i przez 2 lata próbowano jeszcze w nim sprawować Liturgię. Staraniem ks. Jana Widłaka od wiosny 1921 r. rozpoczęto stawianie obecnego kościoła według projektu
arch. Nowakowskiego z Kielc. Już 25.06.1922 r. ks. J. Widłak dokonał poświęcenia świątyni rytem zwykłym, a uroczystym (konsekrował ją) biskup Teodor Kubina 7.06.1931 r. Odtąd była ona modernizowana.

W 1992 r. sprawiono do prezbiterium stały marmurowy ołtarz i ambonkę. W ostatniej dekadzie do ważniejszych inwestycji przeprowadzonych w tym kościele należą, m.in.: montaż ogrzewania oraz nowych witraży w oknach, położenie nowych tynków
i odnowienie elewacji zewnętrznej.

 Od lipca 2019 roku w kościele macierzystym poprawiono oświetlenie, założono nowe nagłośnienie firmy Rduh, cały czas trwa kapitalny remont plebanii, prowadzone są porządki na placu wokół budynku plebanii i budynków gospodarczych. Aktualnie trwają prace porządkowe na cmentarzu, gdzie usunięto niepotrzebne drzewa oraz dokonano przecinki pozostających…

Na terenie parafii w miejscowości Piasek istnieje kaplica mszalno-katechetyczna wybudowana według projektu arch. Eugeniusza Kaima z inicjatywy ks. Stanisława Sikory na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Kamień węgielny w jej ściany wmurował biskup Stanisław Nowak.

Opracowano na podstawie pracy  ks. dr. hab. Pawła Wolnickiego.