Porządki i inwestycje na cmentarzu

Prace porządkowe i inwestycje na cmentarzu

W latach 2019 – 2021 na cmentarzu parafialnym wykonywane były prace:

  • Uporządkowanie terenu na śmieci
  • Wycinka dziko rosnących drzew wokół ogrodzenia cmentarnego
  • Wycinka krzaków i drzew na terenie cmentarza
  • Przycinka i pielęgnacja starych krzewów i drzew
  • Ułożenie nowego chodnika z kostki brukowej z miejscem na celebracje Mszy Świętej