Inwestycje wokół kościoła – 2020

W 2020 r. wokół kościoła były następujące inwestycje remontowe:

 – Wymiana frontu ogrodzenia przed kościołem.

– Wymiana dekli w studniach chłonnych.

– Wymiana tablic informacyjnych.

– Montaż nowych ławek.