Pielgrzymka dzieci do Sanktuarium Bożego-Milosierdzia 2022