Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 08 – 15.08.2022 R.

Poniedziałek 08.08.2022 r. Św. Dominika, prezbitera                          

Godz. 17.30 + Jana Sakowskiego – od Franciszka Nowaka                    

Godz. 17.30 O Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej dla Laury w 10 ur.            

Godz. 18.00  + Martę Białas – od brata Stanisława z żoną Aliną               

Godz. 18.00  – Czesławę Annę Lubczańską – od wnuczków Darii i Przemka.                                 

Wtorek 09.08.2022 r. Św. Teresy Benedykty od Krzyża                            

Godz. 07.00 + Stefana Kaczmarka – gr.                                                    

Godz. 17.30 + Arkadiusza Nowaka – od Tadeusza Małolepszego z żoną.   

Godz. 18.00 + Wiesława Plutę – od Jerzego Pluty z rodz.

Godz. 18.00 + Mariannę Tomza – od córki Grażyny z rodz.

Środa 10.08.2022 r. Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika                  

Godz. 07.00 + Stefana Kaczmarka – gr.                                                              

Godz. 17.30  + Kazimierza Stemplowskiego – od syna Tomasza z rodz.  

Godz. 18.00 + Marcina Rospondka – od cioci Krystyny  i wujka Grzegorza.  

Godz. 18.00  + Ryszarda Lampę – od rodz. Siemionów

Czwartek 11.08.2022 r. Św. Klary, dziewicy                                                                  Godz. 07.00 + Stefana Kaczmarka – gr.                                                   

Godz. 17.30 + Mariannę  Tomzę – od córek Barbary i Lucyny z rodzinami.  

Godz. 17.30 + Władysława Małolepszego –od Jadwigi  i Ryszarda Mazanek  z rodziną

Godz. 18.00 + Dionizego Grabarkiewicza – od Barbary i Tomasza Siemionów z dziećmi                                                                                       

Godz. 18.00 + Grzegorza Płonkę – od syna Mateusza z mamą

Piątek 12.08.2022 r. Św. Joanny Franciszki de Chantal                       

Godz. 07.00 + Stefana Kaczmarka – gr.                                                   

Godz. 17.30 + Zofię Pasieka –  od wnuczka Pawła z rodz.                     

Godz. 18.00 + Cecylię Bugaj w r. śm.  – od córki Anny oraz za Piotra Zenona Mirosława Wacława Andrzeja Bugajów                                           

Godz. 18.00 + Bogdana Kaletę  – od ucz. pogrz.

Sobota 13.08.2022 r. Św. Poncjana , papieża                                            

Godz. 07.00 + Stefana Kaczmarka – gr.                                                            

Godz. 15.00  Sakrament chrztu                                                                    

Godz. 17.00  O Pokój na świecie, w ojczyźnie w rodzinie                            

Godz. 17.30 Nabożeństwo                                                                             

Godz. 18.00 W pewnej intencji                                                                  

Godz. 18.00 ++ Klausa Schlaga – w 2 r. śm. Edytę Papież w 7 r. śm., Barbarę Papież

Niedziela 14.08.2022 r.                                                                                          Godz. 08.00 + + Mariannę w r. śm. Marcelego Siemionów                                  

Godz. 09.30 + Helenę Kłosowicz w 9 r. śm.                                              

Godz. 11.30 + Marcina Rospondka  – od kuzynki Anny z rodziną.                                                                                                      

Godz.11.30  + Stefana Kaczmarka – gr.    

Godz. 16.00  Zbiorcza:

+ Dionizego Grabarkiewicza – od rodz. Dyłów                                                    

+ Martę Białas – od Grażyny i Kazimierza Kowalczyków z rodziną              

+ Kazimierza Stemplowskiego – od Elżbiety Dratwa                                   

 + Wiesława Plutę –  od rodz. Siwków                                                                         

 + Czesława Tarczyńskiego – od emerytek z Janowa                                            

+ Mariannę Tomza – od koleżanek z pracy Magdaleny i Heleny                    

 + Jana Wendelewskiego – od m. ul. Dolnej                                                              

+ Ryszarda Lampę – od zakładu Pogrzebowego Kaliński                                    

+ Halinę Borowicz – od koleżanek i kolegów z pracy  syna Jacka                                                                                                                                     INTENCJE MSZALNE 01.08. – 07.08.2022 R.

Poniedziałek 01.08.2022 r.   Św. Alfonsa Marii Liguoriego bpa i dra Kła

Godz. 07.00 + Stanisława Kaczmarka – greg.                                                           Godz. 17.30 + Kazimierza Stemplowskiego – od syna Cezarego                     z rodziną                                                                                                                           Godz. 17.30 + Czesławę Annę Lubczańską – od rodziny Sikorów                                Godz. 18.00 + Ryszarda Wieteckiego – od Czesławy i Adama Chrobak                                                                                                                         Godz. 18.00 + Ryszarda Lampe – od Anny Kozik

Wtorek  02.08.2022 r.                                                                                                 Godz. 07.00 + Stanisława  Kaczmarka – gr.                                                              Godz. 17.30 + Annę Smaga – od wnuka Dawida                                                        Godz. 17.30 + Kazimierza Bugaja – od Wiesławy i Józefa Ordowskich             Godz. 18.00 + Zdzisława Rogacza – od całej rodziny Gancarczyków ze Świerkli                                                                                                                           Godz. 18.00 + Dionizego Grabarkiewicza –od Justyny i Piotra Fresel

Środa 03.08.2022 r.                                                                                                      Godz. 07.00 + Stanisława Kaczmarka – gr.                                                                  Godz. 17.30 + Grzegorza Płonki – od córki Katarzyny                                              Godz. 17.30 + Edward Pęczkowski  – od ucz. pogrz.                                                Godz. 18.00 + Barbarę Wilk  – od ucz. pogrz                                                               Godz. 18.00 Z biorcza:                                                                                                                                    + Martę Białas  – od Barbary i Jana Magiera z rodziną                                                  + Czesława Tarczyńskiego – od emerytek z Janowa                                                    + Jana Sakowskiego – od m. ul. Żareckiej                                                                       + Mariannę Tomza – od koleżanek córki Grażyny                                                                                                                                    + Jana Wendelewskiego – od firmy Dudek Team                                                                                                                                      + Stanisława Motyla – od m. ul. Lelowskiej

Czwartek 04.08.2022 r. Św. Jana Vianeya                                                                    Godz. 07.00 + Stanisława Kaczmarka – gr.                                                               Godz. 17.30 + Wojciecha Nocunia – od żony i syna                                              Godz. 17.30 + Arkadiusza Nowaka – od Sławka Miedzińskiego                          Godz. 18.00 + Wiesława Plutę – od bratowej Haliny                                                 

Piątek 05.08.2022 r. Pierwszy piątek miesiąca                                                       Godz. 07.00 + Stanisława Kaczmarka – gr.                                                              Godz. 17.30 W intencji parafii                                                                                    Godz. 17.30 W intencji parafii                                                                                            Godz. 18.00 + Zdzisława Rogacza – od rodz. Gromczyków                                     Godz. 18.00 + Tomasza Mendakiewicza – od rodz. Dzwonków

Sobota 06.08.2022 r. Przemienienie Pańskie – święto                                         Godz. 07.00  Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu N.M.P.             Godz. 17.00  20 rocznica ślubu Agnieszki i Wojciecha Góreckich                      Godz. 17.00  20 rocznica ślubów wieczystych siostry Edyty Moniki                   Godz. 18.00 + Adama Kozę                                                                                       Godz. 18.00 + Czesława Tarczyńskiego – od zony Barbary                                   Godz. 18.00 + Stanisława Kaczmarka – gr.                       

Niedziela 07.08.2022 r.                                                                                              Godz. 08.00 + Annę w 8 r. śm. i Józefa Urbańskich oraz Annę Szydłowską                                                                                                                    Godz. 09.30 + Jerzego Pakułę w 7 r. śm.,  Zbigniewa Nocunia, Józefę               i Józefa Glinków                                                                                                               Godz. 11.30 + Dionizego Grabarkiewicza – od rodziców                                                                                                                        Godz. 11.30  Greg.                                                                                                                               Godz. 16.00 + Tadeusza Jabłońskiego – od żony Krystyny i od córek Anny i